เครื่องปรับอากาศ
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภท

การติดตั้ง
ขนาดทำความเย็น (BTU)

Flexy Type
MCF-GN13VAMCF-GN13VA
ขนาด 12,624 BTU
เปรียบเทียบ
Flexy Type
MCF-GN18VAMCF-GN18VA
ขนาด 16,378 BTU
เปรียบเทียบ
Flexy Type
MCF-GN24VAMCF-GN24VA
ขนาด 21,154 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SP18EAPLY-SP18EA
ขนาด 18,084 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SP24EAPLY-SP24EA
ขนาด 24,225 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SP30EAPLY-SP30EA
ขนาด 30,026 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SP36EAPLY-SP36EA
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SP36EAPLY-SP36EA
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SP42EAPLY-SP42EA
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SP42EAPLY-SP42EA
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SP48EAPLY-SP48EA
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SP48EAPLY-SP48EA
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น