เครื่องปรับอากาศ
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภท

การติดตั้ง
ขนาดทำความเย็น (BTU)

Econo Air
MS-GN24VFMS-GN24VF
ขนาด 22,519 BTU
เปรียบเทียบ
Flexy Type
MCF-GN13VAMCF-GN13VA
ขนาด 12,624 BTU
เปรียบเทียบ
Flexy Type
MCF-GN18VAMCF-GN18VA
ขนาด 16,378 BTU
เปรียบเทียบ
Flexy Type
MCF-GN24VAMCF-GN24VA
ขนาด 21,154 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM18EAPLY-SM18EA
ขนาด 18,084 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM24EAPLY-SM24EA
ขนาด 24,225 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM30EAPLY-SM30EA
ขนาด 30,026 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM36EAPLY-SM36EA
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM36EAPLY-SM36EA
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM42EAPLY-SM42EA
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM42EAPLY-SM42EA
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM48EAPLY-SM48EA
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น