เครื่องปรับอากาศ
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภท

การติดตั้ง
ขนาดทำความเย็น (BTU)

PLY-SERIES
PLY-SM48EAPLY-SM48EA
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SM18KALPCY-SM18KAL2
ขนาด 18,084 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SM24KALPCY-SM24KAL2
ขนาด 25,249 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SM30KALPCY-SM30KAL2
ขนาด 30,026 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SM36KALPCY-SM36KAL
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SM36KAL
(Three phase)
PCY-SM36KAL2
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SM42KAL
(Single phase)
PCY-SM42KAL2
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SM42KAL
(Three phase)
PCY-SM42KAL2
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SM48KAL
(Single phase)
PCY-SM48KAL2
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SM48KAL
(Three phase)
PCY-SM48KAL2
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-SM18JA(L)2
 
PEY-SM18JA(L)2
ขนาด 18,084 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-SM24JA(L)2
 
PEY-SM24JA(L)2
ขนาด 24,225 BTU
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น