เครื่องปรับอากาศ
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภท

การติดตั้ง




ขนาดทำความเย็น (BTU)









PCY SERIES
PCY-SP18KAL2PCY-SP18KAL2
ขนาด 18084 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SP24KAL2PCY-SP24KAL2
ขนาด 25,249 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SP30KAL2PCY-SP30KAL2
ขนาด 30,026 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SP36KAL2PCY-SP36KAL
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SP36KAL2
(Three phase)
PCY-SP36KAL2
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SP42KAL2
(Single phase)
PCY-SP42KAL2
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SP42KAL2
(Three phase)
PCY-SP42KAL2
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SP48KAL2
(Single phase)
PCY-SP48KAL2
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SP48KAL2
(Three phase)
PCY-SP48KAL2
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-SP18JA(L)2
 
PEY-SP18JA(L)2
ขนาด 18,084 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-SP24JA(L)2
 
PEY-SP24JA(L)2
ขนาด 24,225 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-SP30JA(L)2
 
PEY-SP30JA(L)2
ขนาด 30,026 BTU
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น