เครื่องปรับอากาศ
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภท

การติดตั้ง
ขนาดทำความเย็น (BTU)

PEY SERIES
PEY-SM30JA(L)2
 
PEY-SM30JA(L)2
ขนาด 30,026 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-SM36JA(L)2PEY-SM36JA(L)2
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-SM36JA(L)2
(Three phase)
 
PEY-SM36JA(L)2
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-SM42JA(L)2
 
PEY-SM42JA(L)2
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-SM42JA(L)2
(Three phase)
PEY-SM42JA(L)2
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-SM48JA(L)2
(Single phase)
 
PEY-SM48JA(L)2
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-SM48JA(L)2
(Three phase)
PEY-SM48JA(L)2
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ
PSY-SERIES
PSY-SP42KAPSY-SP42KA
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PSY-SERIES
PSY-SP42KAPSY-SP42KA
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PSY-SERIES
PSY-SP48KAPSY-SP48KA
ขนาด 45,700 BTU
เปรียบเทียบ
PSY-SERIES
PSY-SP48KAPSY-SP48KA
ขนาด 45,700 BTU
เปรียบเทียบ
SE SERIES
SE-P1.6AK(L)T
 
SE-P1.6AK(L)T
ขนาด 12,283 BTU
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น