เครื่องปรับอากาศ
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภท

การติดตั้ง
ขนาดทำความเย็น (BTU)

SE SERIES
SE-P2AK(L)T
 
SE-P2AK(L)T
ขนาด 17,060 BTU
เปรียบเทียบ
SE SERIES
SE-P2.5AK(L)T
 
SE-P2.5AK(L)T
ขนาด 21,837 BTU
เปรียบเทียบ
SL SERIES
SL-P1.6AKLTSL-P1.6AKLT
ขนาด 12,624 BTU
เปรียบเทียบ
PL SERIES
PL-P18BAK
 
PL-P18BAK
ขนาด 17,400 BTU
เปรียบเทียบ
PL SERIES
PL-P24BAK
 
PL-P24BAK
ขนาด 22,500 BTU
เปรียบเทียบ
PL SERIES
PL-P30BAK
 
PL-P30BAK
ขนาด 28,300 BTU
เปรียบเทียบ
PL SERIES
PL-P36BAK
 
PL-P36BAK
ขนาด 35,500 BTU
เปรียบเทียบ
PL SERIES
PL-P36BAK
(Three phase)
 
PL-P36BAK
ขนาด 35,500 BTU
เปรียบเทียบ
PL SERIES
PL-P42BAK
(Three phase)
 
PL-P42BAK
ขนาด 42,300 BTU
เปรียบเทียบ
PL SERIES
PL-P48BAK
(Three phase)
 
PL-P48BAK
ขนาด 45,000 BTU
เปรียบเทียบ
PC SERIES
PC-P18KAKL
 
PC-P18KAKL
ขนาด 17,400 BTU
เปรียบเทียบ
PC SERIES
PC-P24KAKL
 
PC-P24KAKL
ขนาด 22,500 BTU
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น