เครื่องปรับอากาศ
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภท

การติดตั้ง
ขนาดทำความเย็น (BTU)

PL SERIES
PL-P30BAK
 
PL-P30BAK
ขนาด 28,300 BTU
เปรียบเทียบ
PL SERIES
PL-P36BAK
 
PL-P36BAK
ขนาด 35,500 BTU
เปรียบเทียบ
PL SERIES
PL-P36BAK
(Three phase)
 
PL-P36BAK
ขนาด 35,500 BTU
เปรียบเทียบ
PL SERIES
PL-P42BAK
(Three phase)
 
PL-P42BAK
ขนาด 42,300 BTU
เปรียบเทียบ
PL SERIES
PL-P48BAK
(Three phase)
 
PL-P48BAK
ขนาด 45,000 BTU
เปรียบเทียบ
PC SERIES
PC-P18KAKL
 
PC-P18KAKL
ขนาด 17,400 BTU
เปรียบเทียบ
PC SERIES
PC-P24KAKL
 
PC-P24KAKL
ขนาด 22,500 BTU
เปรียบเทียบ
PC SERIES
PC-P30KAKL
 
PC-P30KAKL
ขนาด 28,300 BTU
เปรียบเทียบ
PC SERIES
PC-P36KAKL
 
PC-P36KAKL
ขนาด 35,500 BTU
เปรียบเทียบ
PC SERIES
PC-P36KAKL
(Three phase)
PC-P36KAKL
ขนาด 35,500 BTU
เปรียบเทียบ
PC SERIES
PC-P42KAKL
(Three phase)
PC-P42KAKL
ขนาด 42,300 BTU
เปรียบเทียบ
PC SERIES
PC-P48KAKL
(Three phase)
PC-P48KAKL
ขนาด 45,000 BTU
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น