เครื่องปรับอากาศ
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภท

การติดตั้ง
ขนาดทำความเย็น (BTU)

PC SERIES
PC-P30KAKL
 
PC-P30KAKL
ขนาด 28,300 BTU
เปรียบเทียบ
PC SERIES
PC-P36KAKL
 
PC-P36KAKL
ขนาด 35,500 BTU
เปรียบเทียบ
PC SERIES
PC-P36KAKL
(Three phase)
PC-P36KAKL
ขนาด 35,500 BTU
เปรียบเทียบ
PC SERIES
PC-P42KAKL
(Three phase)
PC-P42KAKL
ขนาด 42,300 BTU
เปรียบเทียบ
PC SERIES
PC-P48KAKL
(Three phase)
PC-P48KAKL
ขนาด 45,000 BTU
เปรียบเทียบ
PE SERIES
PE-P30JAK(L)
 
PE-P30JAK(L)
ขนาด 28,300 BTU
เปรียบเทียบ
PE SERIES
PE-P36JAK(L)
 
PE-P36JAK(L)
ขนาด 35,500 BTU
เปรียบเทียบ
PE SERIES
PE-P36JAK(L)
(Three phase)
PE-P36JAK(L)
ขนาด 35,500 BTU
เปรียบเทียบ
PE SERIES
PE-P42JAK(L)
(Three phase)
PE-P42JAK(L)
ขนาด 42,300 BTU
เปรียบเทียบ
PE SERIES
PE-P48JAK(L)
(Three phase)
PE-P48JAK(L)
ขนาด 46,000 BTU
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น