ขนาดและรูปร่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน Standard Inverter JP Series 2018-2019
ขนาดและรูปร่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน Standard Inverter JP Series 2018-2019
MSY-JP09VF,MSY-JP13VF, MSY-JP15VF, MSY-JP18VF, MSY-JP24VF
MUY-JP09VF, MUY-JP13VF, MUY-JP15VF, MUY-JP18VF, MUY-JP24VF