ตาราง Error code เครื่องปรับอากาศภายในบ้าน รุ่นธรรมดา
ตาราง Error code เครื่องปรับอากาศภายในบ้าน รุ่นธรรมดา
ตาราง Error code สำหรับรุ่น Econo, Wide&Long, MCF