ตาราง Error code เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมิสเตอร์สลิม
ตาราง Error code เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมิสเตอร์สลิม
รูปแบบไฟกะพริบที่เครื่องภายในอาคาร ตรวจสอบด้วยรีโมทไร้สายและ Error code ที่แสดงบนรีโมทแบบมีสาย รวมทั้งวิธีการตรวจสอบชิ้นส่วน