คู่มือการให้บริการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมิสเตอร์สลิม
คู่มือการให้บริการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมิสเตอร์สลิม
PLY-SP18/24/30/36/42/48EA.TH (-TH/-NE/-VN)