คู่มือการให้บริการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมิสเตอร์สลิม
คู่มือการให้บริการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมิสเตอร์สลิม
PSY-SP30/36/42/48KA (-NE/-VN)