PSYseries

PSY Series รุ่นตั้งพื้น การติดตั้งง่าย รวดเร็ว ประหยัดพื้นที่ ดีไซน์เหมาะกับการตกแต่งภายในทุกรูปแบบ

เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค
PSY Series
รุ่นตั้งพื้น

การติดตั้งง่าย รวดเร็ว ประหยัดพื้นที่
ดีไซน์เหมาะกับการตกแต่งภายในทุกรูปแบบ

ทางเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับเครื่องปรับอากาศ
ที่ต้องถูกติดตั้งอย่างเร่งด่วน

Genius Function ครบครันด้วยฟังก์ชัน
ที่ตอบสนองการใช้งานได้อย่างเต็มที่

Complete Design & Easy Control
ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ประหยัดพื้นที่ และออกแบบมาให้เหมาะกับการตกแต่งภายในทุกรูปแบบ

การติดตั้งไว้บนพื้น ทำให้ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยที่สุด

ดีไซน์ที่เพรียวบางและมีน้ำหนักเบา

ดีไซน์ที่เพรียวบางของ PSY Series ทำให้ใช้เนื้อที่ในการจัดวางน้อยและทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น น้ำหนักของตัวเครื่องยังลดลงอย่างมากเพื่อทำให้การเคลื่อนย้ายสะดวกยิ่งขึ้น

แผ่นกรองอากาศมีอายุการใช้งานยาวนานเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

การบำรุงรักษาที่น้อยที่สุด ระบบของช่องอากาศแบบเปิด ที่ทำให้สามารถถอดแผ่นกรองออกได้โดยง่ายและแผ่นกรอง ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ถึง 2,500 ชม.* ในสภาพแวดล้อม ของสำนักงานทั่วไป ช่วยลดความจำเป็นในการบำรุงรักษา ให้ลดลง

*อาจจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของการใช้งาน

บานเกร็ดที่ไม่จับฝุ่น

ด้วยการนำบานเกร็ด ที่ไม่จับฝุ่น
แบบใหม่มาใช้ ฝุ่นละอองและ สิ่งเจือปน
อื่นๆ สามารถถูกทำความสะอาดออก
ได้โดยง่าย

ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ประหยัดพื้นที่ และออกแบบมาให้เหมาะกับการตกแต่งภายในทุกรูปแบบ

การติดตั้งไว้บนพื้น ทำให้ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยที่สุด

ดีไซน์ที่เพรียวบางและมีน้ำหนักเบา

ดีไซน์ที่เพรียวบางของ PSY Series ทำให้ใช้เนื้อที่ในการจัดวางน้อยและทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น น้ำหนักของตัวเครื่องยังลดลงอย่างมากเพื่อทำให้การเคลื่อนย้ายสะดวกยิ่งขึ้น

แผ่นกรองอากาศมีอายุการใช้งานยาวนานเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

การบำรุงรักษาที่น้อยที่สุด ระบบของช่องอากาศแบบเปิด ที่ทำให้สามารถถอดแผ่นกรองออกได้โดยง่ายและแผ่นกรอง ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ถึง 2,500 ชม.* ในสภาพแวดล้อม ของสำนักงานทั่วไป ช่วยลดความจำเป็นในการบำรุงรักษา ให้ลดลง

*อาจจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของการใช้งาน

บานเกร็ดที่ไม่จับฝุ่น

ด้วยการนำบานเกร็ด ที่ไม่จับฝุ่น แบบใหม่มาใช้ ฝุ่นละอองและ สิ่งเจือปน อื่นๆ สามารถถูกทำความสะอาดออก ได้โดยง่าย