Refrigerators

Adjustable shelves and pockets

ชั้นวางของในช่องแช่และชั้นวางของที่ประตูใช้งานง่าย

Tempered glass shelves

ชั้นวางกระจกนิรภัยสามารถรับน้ำหนักได้ถึง100 กก.

ชั้นวางกระจกนิรภัยที่สามารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย ถูกออกแบบและได้รับการทดสอบให้ทนทานต่อสิ่งของที่มีน้ำหนักได้มากถึง 100 กก. ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลในเรื่องของการจัดเก็บของที่หนักมากบนชั้นวางของและอาหารที่ปรุงไว้ในหม้อหรือภาชนะขนาดใหญ่สามารถจัดเก็บไว้ให้คงความเย็นและความสดได้

ทำความสะอาดง่าย

ชั้นวางกระจกที่ป้องกันรอยขีดข่วนได้ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและทำความสะอาดง่าย

Adjustable shelves & pockets

ชั้นวางของสามารถปรับระดับได้

ความสูงของชั้นวางของสามารถปรับระดับได้สะดวก เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บภาชนะขนาดใหญ่

ชั้นวางของที่ฝาประตูสามารถปรับระดับได้

ความสูงของชั้นวางของที่ฝาประตูสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสะดวก แม้จะใช้เก็บขวดที่มีความสูง

ความสูงของชั้นวางของที่ฝาประตูสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสะดวก แม้จะใช้เก็บขวดที่มีความสูง