Refrigerators

Automatic Ice Maker

ทำน้ำแข็งด้วยระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติที่สามารถอดล้างได้

ชิ้นส่วนสามารถถอดล้างได้ง่าย

ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติที่ไม่ได้ต่อตรงกับท่อประปา ผลิตน้ำแข็งได้อย่างต่อเนื่อง ชิ้นส่วนสามารถถอดเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย

ถังเก็บน้ำแบบ Built-in

ถังเก็บน้ำถูกออกแบบให้อยู่ในผนังช่องแช่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ตู้เย็น
ถังเก็บน้ำมีขนาดใหญ่จุน้ำได้ถึง 1 ลิตร สามารถผลิตน้ำแข็งได้จำนวนมาก