Refrigerators

Bright LED Light

เพิ่มความสว่างและประหยัดพลังงาน

หลอด LED สีขาว

หลอด LED ที่ให้แสงสว่างครอบคลุมพื้นที่ภายในช่องแช่เย็น ช่วยประหยัดค่าไฟ

  • *1
    Reference Image : MR-LX60E [Representative Model]

หลอดไฟ LED ที่ให้ความสว่างกว่า

ความสว่างของหลอด LED ช่วยให้มองเห็นภายในได้ง่ายขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้น

  • *1
    Reference Image : MR-FX38/41E