Refrigerators

Independent Vegetable Room

ช่องแช่ผักแยกอิสระ คงความชุ่มชื้นและความสดในช่องแช่ผักขนาดใหญ่

แสงสีส้มในช่องแช่ผักช่วยรักษาวิตามินและความสดให้ผักได้

ใช้หลอด LED แหล่งกำเนิดแสงสีส้ม ช่วยรักษาคุณค่าวิตามินในผักใบเขียว ให้ผักดูน่ารับประทาน

กล่องเก็บผักผลไม้ขนาดใหญ่ 2 ชั้น

ช่องเก็บผักมีความจุได้มาก แบ่งออกเป็นสองชั้นเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บอาหาร

ผักจะถูกเก็บให้คงความกรอบและความสดได้ยาวนานขึ้น

การหลีกเลี่ยงทิศทางลมถูกออกแบบมาเพื่อช่วยรักษาความชื้นในช่องแช่ที่แยกเป็นสัดส่วนเพื่อให้ผักและผลไม้คงความอร่อยได้

เลื่อนเข้าออกได้สะดวก
(ล้อเลื่อน)

สามารถเลื่อนเข้าออกได้สะดวก(ตลับลูกปืน) แม้จะมีของบรรจุอยู่เต็มก็ตาม

Movie