PCYseries

PCY Series รุ่นแขวนใต้ฝ้าเพดาน

เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค
PCY Series รุ่นแขวนใต้ฝ้าเพดาน

ดีไซน์ทันสมัยที่เหมาะกับการตกแต่ง
ไม่เปลืองพื้นที่ในการติดตั้ง ประหยัดไฟเบอร์ 5  

ประสิทธิภาพสูง
เพื่อส่งเสริมธุรกิจของคุณให้มีศักยภาพ

Genius Function ครบครันด้วยฟังก์ชัน
ที่ตอบสนองการใช้งานได้อย่างเต็มที่

Complete Design & Easy Control
ชุดติดตั้งภายใน ดีไซน์ใหม่ ทันสมัย

รูปทรงของตัวเครื่องที่ สวยงามกลมกลืน
เข้ากับการตกแต่งทุกรูปแบบ

ระบบปรับความเร็วลมอัตโนมัติ

นอกจากความสะดวกในการตั้งค่าความเร็วลมได้ 4 รูปแบบ
ตัวเครื่องได้ติดตั้งโหมดการปรับความเร็วลมแบบอัตโนมัติ
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะของห้อง เริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นของ
การทำงาน แรงลมจะถูกตั้งให้เป็นความเร็วสูงเพื่อให้ห้องเย็น
เร็วขึ้น และเมื่ออุณหภูมิใกล้เคียงกับค่าที่ตั้งไว้ ความเร็วลมจะ
ลดลงอัตโนมัติ เพื่อความเย็นสบายที่คงที่

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำทิ้ง (อุปกรณ์เสริม)

ปรับแรงดันปั๊มน้ำทิ้งให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จาก
ระยะความสูง 400 มม.
เป็น 600 มม. ให้ความ
ยืดหยุ่นในการจัดวางท่อ
และตำแหน่งในการติดตั้งเครื่อง

การนำเข้าอากาศบริสุทธิ์

ตัวเครื่องติดตั้งช่องแบบ Knock-Out ทำให้สามารถนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาได้

บานเกล็ดไม่จับฝุ่น

ด้วยการนำบานเกล็ดแบบไม่จับฝุ่นรวมถึงสิ่งสกปรกมาใช้ ทำให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

ชุดติดตั้งภายใน ดีไซน์ใหม่ ทันสมัย

รูปทรงของตัวเครื่องที่ สวยงามกลมกลืน เข้ากับการตกแต่งทุกรูปแบบ

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำทิ้ง (อุปกรณ์เสริม)

ปรับแรงดันปั๊มน้ำทิ้งให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จากระยะความสูง 400 มม.เป็น 600 มม. ให้ความยืดหยุ่นในการจัดวางท่อและตำแหน่งในการติดตั้งเครื่อง

ระบบปรับความเร็วลมอัตโนมัติ

นอกจากความสะดวกในการตั้งค่าความเร็วลมได้ 4 รูปแบบ ตัวเครื่องได้ติดตั้งโหมดการปรับความเร็วลมแบบอัตโนมัติ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะของห้อง เริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นของ การทำงาน แรงลมจะถูกตั้งให้เป็นความเร็วสูงเพื่อให้ห้องเย็น เร็วขึ้น และเมื่ออุณหภูมิใกล้เคียงกับค่าที่ตั้งไว้ ความเร็วลมจะ ลดลงอัตโนมัติ เพื่อความเย็นสบายที่คงที่

การนำเข้าอากาศบริสุทธิ์

ตัวเครื่องติดตั้งช่องแบบ Knock-Out ทำให้สามารถนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาได้

บานเกล็ดไม่จับฝุ่น

ด้วยการนำบานเกล็ดแบบไม่จับฝุ่นรวมถึงสิ่งสกปรกมาใช้ ทำให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย