ตรวจจับอุณหภูมิร่างกายได้อย่างแม่นยำ
และฟอกอากาศบริเวณที่มีคนอยู่อย่างรวดเร็ว

คำนวณพื้นที่ห้องออกเป็น 752 ส่วน เพื่อทำการตรวจจับอุณหภูมิ ร่างกายมนุษย์ หลังจากระบุตำแหน่งได้แล้ว จะส่งอากาศบริสุทธิ์ไปยัง ตำแหน่งนั้น อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยตรวจจับอุณหภูมิ และการ เคลื่อนไหวของคุณได้ถึง 150 องศา พร้อมฟอกอากาศเพื่อทุกคนได้ อย่างทั่วถึง

Auto Turn

ตัวเครื่องจะหมุนหาตำแหน่งของร่างกายมนุษย์โดยอัตโนมัติ

ด้วยเทคโนโลยีของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค เครื่องฟอกอากาศของเรา สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางของตัวเครื่องตามทิศทางของร่างกายมนุษย์ที่ตรวจจับได้ ด้วยเซ็นเซอร์ จาก “MOVE EYE” และฟอกอากาศส่งลมบริสุทธิ์ไปยังตำแหน่งของบุคคลก่อน สามารถหมุนได้ถึง 90 องศา

ช่วยแยกสิ่งเจือปนในอากาศขนาดใหญ่ไม่ให้เข้าไปในระบบฟอกอากาศ เพื่อประสิทธิภาพในการฟอกที่ดีขึ้น

ด้วยเส้นใยของแผ่นกรองที่มีความหนาเท่ากับความยาว 15 เมตร
หรือรถต่อกันถึง 3 คัน จึงมีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศมากขึ้น
เหมาะสำหรับห้องโถงขนาดใหญ่ อาทิ ฟิตเนส หรือ ห้องประชุม
ขนาดใหญ่

ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ยับยั้ง Coronavirus กรองฝุ่น PM 2.5
และอนุภาคอื่นๆ ให้อากาศสะอาดได้อย่างรวดเร็ว

 • 1
  ทดสอบประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคละเอียด 0.1 ไมครอน ได้ถึง 99% โดย Shanghai General Station of Quality Supervision Inspection on Environmental Protection Products, ประเทศจีน หมายเลขทดสอบ 2015120-35-884672 (MA-E85) 20 กรกฎาคม 2558 / 2015120-35-884256 (MA-E100) 4 กุมภาพันธ์ 2558
 • 2
  ทดสอบการยับยั้งไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ SARS-CoV-2 ได้ถึง 99.9 % โดย Japan Textile Products Quality and Technology Center, ประเทศญี่ปุ่น หมายเลขทดสอบ 21KB-080296-2 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564
 • 3
  ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งฝุ่น PM2.5 โดย Technical Center for Mechanical and Electrical Product Inspection and Testing of Shanghai entry-exit inspection and quarantine bureau, ประเทศจีน, หมายเลขทดสอบ 20160450 (MA-E100) เมื่อ 20 พฤษภาคม 2559 และ หมายเลข 20160279 (MA-E85) เมื่อ 31 มีนาคม 2559
 • 4
  ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ Technical Center for Mechanical and Electrical Product Inspection and Testing of Shanghai entry-exit inspection and quarantine bureau, ประเทศจีน, หมายเลขทดสอบ 20160450 (MA-E100) เมื่อ 20 พฤษภาคม 2559 และ หมายเลข 20160279 (MA-E85) เมื่อ 31 มีนาคม 2559
 • 5
  ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งสารระเหยเบนซิน Technical Center for Mechanical and Electrical Product Inspection and Testing of Shanghai entry-exit inspection and quarantine bureau, ประเทศจีน, หมายเลขทดสอบ 20160450 (MA-E100) เมื่อ 20 พฤษภาคม 2559 และ หมายเลข 20160279 (MA-E85) เมื่อ 31 มีนาคม 2559
 • 6
  ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งสารอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOC) โดย Technical Center for Mechanical and Electrical Product Inspection and Testing of Shanghai entry-exit inspection and quarantine bureau, ประเทศจีน, หมายเลขทดสอบ 20160450 (MA-E100) เมื่อ 20 พฤษภาคม 2559 และ หมายเลข 20160279 (MA-E85) เมื่อ 31 มีนาคม 2559
 • 7
  ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งก๊าซโอโซน โดย Technical Center for Mechanical and Electrical Product Inspection and Testing of Shanghai entry-exit inspection and quarantine bureau, ประเทศจีน, หมายเลขทดสอบ 20160450 (MA-E100) เมื่อ 20 พฤษภาคม 2559 และ หมายเลข 20160279 (MA-E85) เมื่อ 31 มีนาคม 2559

ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากสัตว์เลี้ยง ห้องสุขา และสภาพ
แวดล้อมอื่นๆ มีพื้นผิวขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการกำจัดกลิ่น และสามารถล้างน้ำได้เพื่อคง
ประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่น

ถ่าน Active Carbon :
ถ่านไม้ชนิดพิเศษคือถ่านที่ผ่านการเผาแบบพิเศษให้มีรูพรุนเล็กๆ เพิ่มขึ้นและเคลือบสารที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเพิ่มขึ้น เพื่อเร่งปฎิกิริยาในการดูดซับสารระเหยต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

เซ็นเซอร์ PM2.5

ฝุ่น PM2.5 ประกอบด้วยอนุภาคขนาดใหญ่ต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาด
ประมาณ 0.5 ไมครอน เซ็นเซอร์ฝุ่น PM2.5 ใหม่ สามารถตรวจจับ
อนุภาคขนาด 0.5 ไมครอน ที่เซ็นเซอร์แบบเก่าไม่สามารถทำได้

รุ่น MA-E100R-T
ขนาดห้อง
/ ตรม.
เวลาการ
ฟอกอากาศ (นาที)
จำนวนรอบ
ในการฟอกอากาศ / ชม.
10 3 23
15 4 15
20 5 12
25 7 9
30 8 8
40 11 5
50 13 4
60 16 3

คุณสมบัติต่าง ๆ และระยะเวลาในการฟอกอากาศ

เป็นการทดสอบภายใต้สภาวะควบคุม ประสิทธิภาพการทำงานอาจแตกต่างไปตามสภาพการใช้งานจริง

0%