มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “พระพุทธศาสนา เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชา
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “พระพุทธศาสนา เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ”
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เดินหน้าจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สะท้อนจุดยืนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม “ECO Changes”ของกลุ่มองค์กร มิตซูบิชิ อีเล็คทริค  ผ่านโครงการ “พระพุทธศาสนา เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ”เพื่อร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกหญ้าและต้นไม้กว่า 1,000 ต้น สร้างพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณวัดร้องแง อ.ปัว จ.น่าน โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  คณะผู้บริหารบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเนชั่นทีวี พร้อมด้วยคณะนักปั่นและจิตอาสาชุมชนร้องแง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเมื่อเร็วๆ นี้