เครื่องปรับอากาศ
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภท

การติดตั้ง
ขนาดทำความเย็น (BTU)

3D Move Eye Human Senser
MSZ-LN09VF (R/B/V)MSZ-LN09VF (R/B/V)
ขนาด 8,871 BTU
เปรียบเทียบ
3D Move Eye Human Senser
MSZ-LN13VF (R/B/V)MSZ-LN13VF (R/B/V)
ขนาด 12,966 BTU
เปรียบเทียบ
3D Move Eye Human Senser
MSZ-LN18VF (R/B/V)MSZ-LN18VF (R/B/V)
ขนาด 18,084 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GN09VFMSY-GN09VF
ขนาด 9,212 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GN13VFMSY-GN13VF
ขนาด 12,624 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GN15VFMSY-GN15VF
ขนาด 14,330 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GN18VFMSY-GN18VF
ขนาด 17,742 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GN24VFMSY-GN24VF
ขนาด 22,519 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GN30VFMSY-GN30VF
ขนาด 27,978 BTU
เปรียบเทียบ
Standard Inverter
MSY-JP09VFMSY-JP09VF
ขนาด 8,871 BTU
เปรียบเทียบ
Standard Inverter
MSY-JP13VFMSY-JP13VF
ขนาด 12,283 BTU
เปรียบเทียบ
Standard Inverter
MSY-JP15VFMSY-JP15VF
ขนาด 14,330 BTU
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น