มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ “ปลูกหญ้าทะเ
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ “ปลูกหญ้าทะเล รักษ์พะยูน ฟื้นฟูทะเลตรัง”
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “Changes for the Better” มุ่งสู่ “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” ผ่านโครงการ “ปลูกหญ้าทะเล รักษ์พะยูน ฟื้นฟูทะเลตรัง” ณ ท่าเทียบเรืออ่าวขาม อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์พันธุ์หญ้าทะเลและสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  คณะผู้บริหารบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเนชั่นทีวี พร้อมด้วยคณะจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเมื่อเร็วๆ นี้