มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา สานต่อศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีพอเพียง
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา สานต่อศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีพอเพียง
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด นำโดย นายยาซุชิ โมริยามะ กรรมการผู้จัดการพร้อมคณะผู้บริหารและนักปั่นจิตอาสากว่า 300 คน เข้าร่วมโครงการ “ปลูกยางนา สร้างสายน้ำ สร้างชีวิต” สานต่อจุดยืนด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม “ECO Changes” ของกลุ่มองค์กรมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ณ ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาระกำ ซึ่งอยู่ภายใต้ “โครงการกำลังใจ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นยางนา และไม้ยืนต้นอื่นๆ กว่า 500 ต้น พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยในหลวง ร.9 รวมทั้งการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพให้กับผู้ต้องขังชั้นดี เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น