มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโครงการ “ปรับภูมิทัศน์ สัมผัสวิถีชุมชน
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโครงการ “ปรับภูมิทัศน์ สัมผัสวิถีชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด นำโดยนายยาซุชิ โมริยามะ กรรมการผู้จัดการพร้อมคณะผู้บริหารและนักปั่นจิตอาสาจากกิจกรรมปั่น Slow life ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จ.บุรีรัมย์ ร่วมสานต่อเจตนารมย์ในการช่วยเหลือสังคมของบริษัทฯ ผ่านโครงการ “ปรับภูมิทัศน์ สัมผัสวิถีชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก จ.บุรีรัมย์ โดยร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ด้วยการปลูกไม้ยืนต้น อาทิ ยางนา กัลปพฤกษ์ และไม้ประดับกว่า 300 ต้น และส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน