มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา เปิดบ้านต้อนรับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวะศึกษา
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา เปิดบ้านต้อนรับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวะศึกษา
นายอาคิฮิโระ คัมบาระ กรรมการบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากร จากสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวะศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีความเย็นและนวัตกรรมประหยัดพลังงานครบวงจรภายในอาคาร AI Center พร้อมร่วมรับฟังนโยบายการบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ รวมถึงหารือแนวทางความร่วมมือของบริษัทฯ กับการอาชีวศึกษาเพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องการทิศทางการพัฒนาประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้