มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา เดินหน้ายกระดับฝีมือแรงงานไทยในอนาคต
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา เดินหน้ายกระดับฝีมือแรงงานไทยในอนาคต
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด นำโดยนายชาย จี้คำฟู ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม มูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี และวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้ และฝึกอบรมด้านระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มทักษะด้านงานเครื่องปรับอากาศของนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเและสนับสนุนแรงงานไทย ให้มีโอกาสพัฒนาฝีมือทัดเทียมมาตราฐานสากลในอนาคต