คำแนะนำสำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง
คำแนะนำสำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง

การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่างๆ เช่น ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ หากมีการใช้งานในสถานที่ดังกล่าว จะมีผลต่อการรับประกันเครื่องปรับอากาศ ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน