คำถามที่พบบ่อย
คำที่ต้องการค้นหา
ประเภทคำถามที่พบบ่อย
  การทำความสะอาดขอบยางตู้เย็นควรทำอย่างไร ?
  ใช้น้ำอุ่นผสมน้ำสบู่เจือจางเช็ดทำความสะอาด แล้วจึงใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งสนิท ทำเป็นประจำประมาณ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง
  ได้ยินเสียงดัง "ปิ๊ป ปิ๊ป" หลังจากปิดประตูตู้เย็น เกิดจากอะไร ?
  ปิดประตูตู้เย็นไม่สนิท
  ตู้เย็นเสียงดังควรตรวจสอบอย่างไร ?
  ขณะเครื่องทำงานให้ตรวจสอบว่าท่อส่งสารทำความเย็นด้านหลังเครื่องมีการเสียดสีกันที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดเสียงหรือไม่
  ปั๊มทำงานแต่เปิดก๊อกน้ำแล้วน้ำไม่ไหล ตรวจสอบอย่างไร ?
  ตรวจสอบน้ำในช่องเติมน้ำว่ามีน้ำหรือไม่
   - ถ้าไม่มีก็ให้เติมน้ำ ประมาณ 2 ถึง 3 แก้ว
   - ถ้าหากช่องเติมน้ำมีน้ำเต็มให้เปลี่ยนอุปกรณ์เติมลม (Air Charger (A/C Ass'Y) ***เฉพาะปั๊มน้ำรุ่น WP***)
   - สวิตช์แรงดันว่าเสียหรือไม่ หรือมีมดเข้าไปขัดขวางหน้าสัมผัสของสวิตช์แรงดันให้เปลี่ยนสวิทช์แรงดันใหม่
   - Condenser (CAP) ว่าระเบิดหรือค่าเสื่อมหรือไม่ ถ้า Condenser ระเบิดหรือค่าเสื่อมให้เปลี่ยนใหม่
  การตั้ง AUTO RESTART ของรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายของเครื่องปรับอากาศ มิสเตอร์สลิม (Mr.Slim) ทำอย่างไร?
  ※ระบบ NON INVERTER ※
  ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้
  1. กดปุ่ม check ที่หน้าจอรีโมทคอนโทรลขึ้น "00"
  2. กดปุ่ม Temp +, - เพื่อเปลี่ยนเป็น "50"
  3. กดปุ่ม h ส่งสัญญาณไปที่ตัวเครื่อง
  4. กดปุ่ม Temp +, - เพื่อเปลี่ยนเป็น "00"
  5. กดปุ่ม min ส่งสัญญาณไปที่ตัวเครื่อง
  6. กดปุ่ม Temp +, - เพื่อเปลี่ยนเป็น "01"
  7. กดปุ่ม h ส่งสัญญาณไปที่ตัวเครื่อง
  8. กดปุ่ม Temp +, - เพื่อเปลี่ยนเป็น "02"
  9. กดปุ่ม h ส่งสัญญาณไปที่ตัวเครื่อง
  กดปุ่ม ON/OFF รอเวลา 30 วินาทีห้ามใช้รีโมทคอนโทรล เมื่อเกิดไฟฟ้าดับแล้วไฟฟ้ามาปกติเครื่องจะยังไม่ทำงานรออีก 3 นาทีเครื่องตัวในบ้านถึงจะทำงาน
  เครื่องปรับอากาศทำงานได้ 5-15 นาที แล้วหยุดทำงาน หลังจากนั้นสักพักไฟ LED ที่หน้าเครื่องในบ้านกะพริบเกิดจากอะไรได้บ้าง ?
  เป็นการแจ้งเตือนเครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ ให้ทำการตรวจสอบการกะพริบของไฟ LED
   - ตรวจสอบจังหวะการกะพริบของไฟ LED กะพริบต่อเนื่องกันกี่ครั้ง
   - ตรวจสอบตารางความผิดพลาด (ERROR CODE)
   - ติดต่อศูนย์บริการ
   
  เครื่องปรับอากาศทำงานแต่ความเย็นไม่เพียงพอ(เย็นน้อย) เกิดจากอะไร ?
  เกิดได้หลายสาเหตุ เช่น
   - แผ่นฟิลเตอร์สกปรกหรืออุดตัน, ทำความสะอาดแผ่นกรอง (การระบายอากาศจะลดลงหากแผ่นกรองอากาศสกปรกหรืออุดตัน)
   - เครื่องสกปรก, ล้างทำความสะอาด
   - ตรวจสอบการตั้งค่ารีโมทคอลโทรลในโหมดทำความเย็น (Cool) และการปรับอุณหภูมิของรีโมทคอนโทรล
   - เครื่องตัวนอกบ้านสามารถระบายความร้อนได้ดีหรือไม่ ต้องไม่มีอะไรปิดบังการระบายความร้อนของเครื่อง
   - เปิดประตูและหน้าต่างทิ้งไว้
   - ติดต่อศูนย์บริการ
  ไฟ LED กะพริบ 2 ดวงพร้อมกันเกิดจากอะไร ?
  สวิตซ์อินเตอร์ล็อคไม่เชื่อมต่อกับแผ่นวงจรควบคุมอิเล็คทรอนิคส์เครื่องตัวในบ้าน ให้ตรวจสอบการติดตั้งบานเกร็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลงให้ถูกต้อง 
  ไฟ LED หน้าเครื่องปรับอากาศภายในบ้านติด 2 ดวงตลอด (ไม่ดับ) เกิดจากอะไร ?
  เครื่องทำงานแต่ความสามารถในการทำความเย็นลดลง เนื่องจากระบบน้ำยาไม่เพียงพอ หรือเครื่องสกปรก
  เครื่องในบ้านมีเสียงลมไม่สม่ำเสมอเกิดจากอะไร ?
  แผงคอยล์เย็นสกปรก, ใบพัดลมโพรงกระรอกสกปรก