คำถามที่พบบ่อย
คำที่ต้องการค้นหา
ประเภทคำถามที่พบบ่อย
  มีน้ำหยดที่เครื่องตัวในบ้านเกิดจากสาเหตุอะไร ?
  ถาดน้ำทิ้งสกปรก, ท่อน้ำทิ้งอุดตัน  
  มีน้ำหยดที่เครื่องตัวนอกบ้านเกิดจากสาเหตุอะไร ?
  ในโหมดทำความเย็น  ท่อและจุดเชื่อมท่อต่างๆจะเย็นตัวทำให้ไอน้ำเกิดการกลั่นตัวหรือควบแน่น  ขึ้นอยู่กับความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ
  เครื่องปรับอากาศภายในบ้านมีเสียงลั่นดังแก็ก ?
  เสียงนี้อาจเกิดจากการขยาย และ หดตัวของพลาสติกฝาครอบด้านหน้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เป็นอาการปกติที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
  มีเสียงเหมือนน้ำไหลหรือเสียงฟู่เป็นบางครั้ง เกิดจากอะไร ?
  เกิดจากการไหลของสารทำความเย็นช่วงที่ Compressor เริ่มทำงานครั้งแรก หรือ ทำความเย็นลดลง
  เครื่องภายในบ้านมีกลิ่นเหม็นอับเกิดจากอะไรได้บ้าง ?
  เครื่องปรับอากาศไม่สามารถสร้างกลิ่นได้ด้วยตัวเอง แต่การทำงานของเครื่องปรับอากาศสามารถดูดกลิ่นต่าง ๆ ในอากาศเข้าไปยังเครื่องปรับอากาศ เช่น กลิ่นจากภายนอกเข้ามาผ่านทางท่อน้ำทิ้ง, ติดตั้งปลายท่อน้ำทิ้งลงไปยังบริเวณที่มีน้ำเน่าเสีย, กลิ่นจาก พรม, ผ้าม่าน, อาหาร, เสื้อผ้าที่สวมใส่แล้ว, ผ้าเช็ดตัวเปียก ชื้น, กลิ่นจากเฟอร์นิเจอร์ เช่นตู้เสื้อผ้า, เตียงนอน, ชั้นวางของ, กลิ่นจากสัตว์เลี้ยง, อากาศถ่ายเทไม่สะดวก, อื่นๆ
  ถ้าติดเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังที่ร้านเสริมสวยจะเกิดอะไรขึ้น ?
  จะเกิดละอองน้ำและหมอกควันพ่นออกจากช่องจ่ายลมเย็น เนื่องจากมีความชื้นสูง ดังนั้นจึงห้ามติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังในร้านเสริมสวย
  เครื่องปรับอากาศทำงานสักพักตัดดับแล้ว มีไฟ LED กระพริบ เกิดจากอะไร ?
  ต้องใช้รีโมทคอนโทรลเช็ค Error Code ถึงจะรู้สาเหตุเบื้องต้น 
   วิธีการตรวจสอบด้วยรีโมทคอนโทรลให้ดูได้จากหน้า www.MITSUBISHI-KYW.CO.TH ==> บริการลูกค้า ==> error code ==> เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมิสเตอร์สลิม
  เครื่องปรับอากาศทำงานแต่ความเย็นไม่เพียงพอ(เย็นน้อย) เกิดจากอะไร ?
  เกิดได้หลายสาเหตุ เช่น
   - แผ่นฟิลเตอร์สกปรกหรืออุดตัน, ทำความสะอาดแผ่นกรอง (การระบายอากาศจะลดลงหากแผ่นกรองอากาศสกปรกหรืออุดตัน)
   - เครื่องสกปรก, ล้างทำความสะอาด
   - ตรวจสอบการตั้งค่ารีโมทคอลโทรลในโหมดทำความเย็น (Cool) และการปรับอุณหภูมิของรีโมทคอนโทรล
   - เครื่องตัวนอกบ้านสามารถระบายความร้อนได้ดีหรือไม่ ต้องไม่มีอะไรปิดบังการระบายความร้อนของเครื่อง
   - เปิดประตูและหน้าต่างค้างไว้
  เครื่องภายในบ้านมีกลิ่นเหม็นอับเกิดจากอะไรได้บ้าง ?
  เครื่องปรับอากาศไม่สามารถสร้างกลิ่นได้ด้วยตัวเอง แต่การทำงานของเครื่องปรับอากาศสามารถดูดกลิ่นต่าง ๆ ในอากาศเข้าไปยังเครื่องปรับอากาศ เช่น กลิ่นจากภายนอกเข้ามาผ่านทางท่อน้ำทิ้ง, ติดตั้งปลายท่อน้ำทิ้งลงไปยังบริเวณที่มีน้ำเน่าเสีย, กลิ่นจาก พรม, ผ้าม่าน, อาหาร, เสื้อผ้าที่สวมใส่แล้ว, ผ้าเช็ดตัวเปียก, ชื้น, กลิ่นจากเฟอร์นิเจอร์ เช่นตู้เสื้อผ้า, เตียงนอน, ชั้นวางของ, กลิ่นจากสัตว์เลี้ยง, อากาศถ่ายเทไม่สะดวก, อื่นๆ
  เปลี่ยนแผ่นควบคุมเครื่องในบ้าน (INDOOR CONTROLLER BOARD) แล้วเครื่องไม่ทำงาน เกิดจากอะไร?
  ไม่ได้ตั้งค่า (Dip. SW) บนแผ่นควบคุมเครื่องในบ้าน ให้ดูการตั้งค่าได้จากตำแหน่งดังต่อนี้
   - แผ่นควบคุมเครื่องในบ้าน (ให้ตั้งค่า Dip.SW เหมือนกับแผ่นเดิม)
   - ตรวจสอบตำแหน่งของการตั้งค่า (Dip.SW) จากไดอะแกรมบนฝาปิดกล่องแผ่นควบคุมเครื่องในบ้าน (ตามรุ่นของเครื่องปรับอากาศ) หรือ เอกสารที่แนบมากับอะไหล่ (อยู่ภายในกล่องอะไหล่)