คำถามที่พบบ่อย
คำที่ต้องการค้นหา
ประเภทคำถามที่พบบ่อย
  เปลี่ยนแผ่นควบคุมเครื่องนอกบ้าน (OUTDOOR CONTROLLER BOARD) แล้วเครื่องไม่ทำงาน เกิดจากอะไร?
  ※ระบบ INVERTER ※
  ไม่ได้ตั้งค่า(Dip. SW)บนแผ่นควบคุมเครื่องนอกบ้าน ให้ดูการตั้งค่าได้จากตำแหน่งดังต่อนี้
   - แผ่นควบคุมเครื่องในบ้าน (ให้ตั้งค่า Dip.SW เหมือนกับแผ่นเดิม)
   - ตรวจสอบตำแหน่งของการตั้งค่า (Dip.SW) จากไดอะแกรมบน Service panel (ตามรุ่นของเครื่องปรับอากาศ) หรือ เอกสารที่แนบมากับอะไหล่(อยู่ภายในกล่องอะไหล่)
  เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลแล้ว รีโมทไม่สามารถสั่งงานได้ เกิดจากอะไร ?
  เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรีใหม่ให้กด Reset / Clock ก่อนใช้งาน
  เมื่อปิดเครื่องปรับอากาศแล้วแต่ได้ยินเสียงเหมือนเครื่องทำงาน ? ( รุ่น PL,PLY )
  สำหรับเครื่องรุ่นที่มีปั๊มน้ำ ปั๊มยังคงทำงานต่อไปอีกประมาณ 3 นาทีแล้วถึงจะหยุดการทำงาน
  มีน้ำหยดออกจากเครื่องตัวนอกบ้าน ?
  ในโหมดทำความเย็น ท่อและจุดเชื่อมท่อต่างๆจะเย็นตัวทำให้ไอน้ำเกิดการกลั่นตัวหรือควบแน่น ขึ้นอยู่กับความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ
  เครื่องปรับอากาศเครื่องในบ้านมีไอน้ำ หรือหมอกขาวออกจากเครื่อง เกิดจากอะไร ?
  เกิดจากความชื้นสูงเมื่อเครื่องทำงานแล้วอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดหมอกขาวออกมา
  มีเสียงเหมือนน้ำไหลหรือเสียงฟู่เป็นบางครั้ง เกิดจากอะไร ?
  เกิดจากการไหลของน้ำยาช่วงที่ Compressor เริ่มทำงานครั้งแรก
  ได้ยินเสียงลั่นเปรี๊ยะ หรือเอี๊ยดเป็นบางครั้ง ?
  เสียงข้างต้นเกิดจากชิ้นส่วน เสียดสีกันจากการขยายหรือหดตัวของพลาสติกเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
  ตู้เย็น 2 ประตู ขนาดเล็ก ช่องแช่แข็ง (ประตูบน) เย็นปกติ แต่ช่องแช่เย็น (ประตูล่าง) ไม่ค่อยเย็น เกิดจากอะไร ?
  ตู้เย็นรุ่นนี้การควบคุมอุณหภูมิมีความสัมพันธ์กันทั้งช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็น ถ้าหากต้องการให้ช่องแช่เย็นมีความเย็นมากกว่าปกติให้ปรับอุณหภูมิที่ช่องแช่แข็ง (ประตูบน) มาที่ตำแหน่ง COLD เพื่อให้การส่งลมเย็นลงมาช่องแช่เย็นมากขึ้นหรือให้ปรับอุณหภูมิตามวิธีการใช้งานที่ติดไว้บริเวณข้างตู้
  เมื่อใช้งานตู้เย็นแล้วไฟในตู้ไม่ติดไม่ได้ยินเสียงเครื่องทำงานควรตรวจสอบอย่างไร ?
  ตรวจสอบดูว่าปลั๊กไฟหลุดหลวมหรือไม่หรือลองถอดปลั๊กไฟไปลองเสียบปลั๊กที่อยู่ใกล้เคียง
  ก่อนทำความสะอาดตู้เย็นควรปฏิบัติอย่างไร ?
  ก่อนทำความสะอาดตู้เย็นควรถอดปลั๊กไฟทุกครั้งไม่เช่นนั้น อาจเกิดไฟฟ้าดูด อาจได้รับบาดเจ็บได้