คำถามที่พบบ่อย
คำที่ต้องการค้นหา
ประเภทคำถามที่พบบ่อย
  เครื่องปรับอากาศทำงานได้ประมาณ 3-5 นาที แล้วมีไฟกระพริบ 14 ครั้ง สาเหตุดกิดจากอะไรบ้าง ?
  1. เกิดจากวงจรทำความเย็นทำงานผิดปกติ เช่น ปริมาณสารทำความเย็นน้อยเกินไป และอุดตันในระบบสารทำความเย็น
  2. เครื่องปรับอากาศภายนอกบ้านไม่สามารถระบายความร้อนได้ เช่น พัดลมมอเตอร์เครื่องภายนอกบ้านทำงานผิดปกติ หรือแผงคอยล์ร้อนสกปรก
  3. ค่าความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์ที่เครื่องปรับอากาศภายในบ้านทำงานผิดปกติ (ค่าปกติ 7-10กิโลโอห์ม)
  เครื่องปรับอากาศภายในบ้านมีไฟกระพริบ 1 ดวงตลอดเวลา หรือกระพริบอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง ?
  เครื่องปรับอากาศภายในบ้านและเครื่องปรับอากาศภายนอกบ้าน ไม่สามารถสื่อสารกันได้ ซึ่งอาจจะเกิดจาก 3 สาเหตุ โดยสามารถตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
  1) ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณ S3 : วัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่เทอร์มินอล S2 กับ S3 ของเครื่องภายนอกบ้าน หรือ เครื่องภายในบ้าน
       1. วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง อยู่ระหว่าง 12-24 Vdc แสดงว่า ปกติ
     
   2. วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ไม่อยู่ระหว่าง 12-24 Vdc แสดงว่า ผิดปกติ
  2) ตรวจสอบแผงควบคุมเครื่องภายในบ้าน : วัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่เทอร์มินอล S2 กับ S3 ของเครื่องภายในบ้าน (ถอดสายไฟของ S3 ออกจากเทอร์มินอล)
       1. วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่าง 24-30 Vdc ได้ แสดงว่าแผงควบคุมเครื่องภายในบ้าน ปกติ
     
   2. วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่าง 24-30 Vdc ไม่ได้ แสดงว่าแผงควบคุมเครื่องภายในบ้าน ผิดปกติ
  3) ตรวจสอบแผงควบคุมเครื่องภายภายบ้าน : วัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่เทอร์มินอล S2 กับ S3 ของเครื่องภายนอกบ้าน (ถอดสายไฟของ S3 ออกจากเทอร์มินอล)
       1. วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่าง 24-30 Vdc ได้ แสดงว่าแผงควบคุมเครื่องภายนอกบ้าน ปกติ
     
   2. วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่าง 24-30 Vdc ไม่ได้ แสดงว่าแผงควบคุมเครื่องภายนอกบ้าน ผิดปกติ
      
  ตรวจสอบ Error code โดยรีโมทพบว่า ไฟกระพริบ 8 ครั้ง สาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง ?
  1. เกิดจากสารทำความเย็นมีการทำงานผิดปกติ เช่น ปริมาณสารทำความเย็นมีน้อยเกินไป หรืออุดตันในระบบ และแผงคอยล์ร้อนสกปรก
  2. วงจรไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ทำงานผิดปกติ เช่น แมกเนติกคอนแทคเตอร์เสีย แผงวงจรคอมโปรเทคเตอร์เสีย ไฟฟ้าสลับเฟส (เฉพาะรุ่นที่เป็น 3 เฟสเท่านั้น)
  3. ค่าความต้านทานของเซฮร์วัดอุณหภูมิแผงคอยล์เย็นผิดปกติ (ค่าปกติ 4-5 กิโลโอมห์)
   
  ตรวจสอบ Error code โดยรีโมท พบว่า ไฟกระพริบ 5 ครั้ง สาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง ?
  ปัญหานี้เกิดจากชุดระบายน้ำทิ้งทำงานผิดปกติ ต้องตรวจสอบชุดระบายน้ำทิ้ง ดังต่อไปนี้
     1. มอเตอร์ปั้มน้ำ
     2. สวิตซ์ลูกลอยผิดปกติ
     3. ท่อน้ำทิ้งไม่สโลป หรือท่อน้ำทิ้งอุดตันไม่สามารถระบายน้ำได้
     
  เครื่องปรับอากาศตัดแล้วมีไฟกระพริบ 7 ครั้ง สาเหตุเกิดจากอะไร?
  1. ระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับเครื่องปรับอากาศนอกบ้านไม่เสถียร (ทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องปรับอากาศนอกบ้านทำงานผิดพลาด)
  2. ซอฟแวร์ของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เครื่องปรับอากาศนอกบ้านทำงานไม่สมบูรณ์