โบรชัวร์
คำที่ต้องการค้นหา
ประเภทสินค้า
ปี
RVX SERIES
ลอสไน ระบบระบายอากาศที่สามารถระบายอากาศภายในห้องที่เสียออก และในขณะเดียวจะนำอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามาที่อุณหภูมิในระดับเดียวกับอุณหภูมิภายในห้อง