มิตซูบิชิ อีเล็คทริค บริจาคโลหิตในโอกาสครบรอบ 49 ปี
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค บริจาคโลหิตในโอกาสครบรอบ 49 ปี
ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเลือดสำรองขาดแคลน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัทฯ ได้มีส่วนในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ตามเจตนารมย์ของบริษัทฯ ด้านการทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างยั่งยืน