มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา มอบรถเข็นสำหรับคนพิการในโครงการ “The Giver”
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา มอบรถเข็นสำหรับคนพิการในโครงการ “The Giver”
นายชินจิ คามิยะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด จัดกิจกรรมมอบรถเข็นสำหรับคนพิการจำนวน 84 คัน ในโครงการ The Giver มอบรถเข็นให้คนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่มิตซูบิชิ อีเล็คทริค จัดขึ้นต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของคนในสังคม