พัดลม
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภท

ขนาดใบพัด
พัดลมตั้งโต๊ะ D12-GW

แบบกดปุ่ม

D12-GW
ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมตั้งโต๊ะ D16-GW

แบบกดปุ่ม

D16-GW
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมตั้งโต๊ะ D18-GW 

แบบกดปุ่ม

D18-GW
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
เปรียบเทียบ
ตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ R16-GW

แบบปุ่มกด

R16-GW
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
ตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ R18-GW

แบบปุ่มกด

R18-GW
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมตั้งพื้น LV16-GW

แบบกดปุ่ม​

LV16-GW
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมตั้งพื้น LV16-RW

แบบรีโมทคอนโทรล

LV16-RW
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น