พัดลม
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภท

ขนาดใบพัด
พัดลมตั้งโต๊ะ D12-GY

แบบกดปุ่ม

D12-GY
ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมตั้งโต๊ะ D16-GY

แบบกดปุ่ม

D16-GY
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมตั้งโต๊ะ D18-GY

แบบกดปุ่ม

D18-GY
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
เปรียบเทียบ
ตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ R16-GY

แบบปุ่มกด

R16-GY
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
ตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ R18-GY

แบบปุ่มกด

R18-GY
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมตั้งพื้น LV16-GY

แบบกดปุ่ม​

LV16-GY
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมตั้งพื้น LV16-RY

แบบรีโมทคอนโทรล

LV16-RY
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น