พัดลม
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภท

ขนาดใบพัด
พัดลมตั้งโต๊ะ D12-GZ

แบบกดปุ่ม

D12-GZ
ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมตั้งโต๊ะ D16-GZ

แบบกดปุ่ม

D16-GZ
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมตั้งโต๊ะ D18-GZ

แบบกดปุ่ม

D18-GZ
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
เปรียบเทียบ
ตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ R16-GZ

แบบปุ่มกด

R16-GZ
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
ตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ R18-GZ

แบบปุ่มกด

R18-GZ
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมตั้งพื้น LV16-GZ

แบบกดปุ่ม​

LV16-GZ
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมตั้งพื้น LV16-RZ

แบบรีโมทคอนโทรล

LV16-RZ
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น