พัดลม

เลือกตัวกรองสินค้า

ประเภท

ขนาดใบพัด
พัดลมตั้งโต๊ะ

พัดลมตั้งโต๊ะ D12A-GB
D12A-GB
ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมตั้งโต๊ะ D16A-GB
D16A-GB
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมตั้งโต๊ะ D18A-GB
D18A-GB
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
เปรียบเทียบ

พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ

ตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ R12-MZ
R12-MZ
ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
เปรียบเทียบ
ตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ R12A-MB
R12A-MB
ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
เปรียบเทียบ
ตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ R12A-HRB
R12A-HRB
ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
เปรียบเทียบ
ตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ R12A-DA
R12A-DA
ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
เปรียบเทียบ
ตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ R16A-GB
R16A-GB
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
ตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ R18A-GB
R18A-GB
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
เปรียบเทียบ

พัดลมตั้งพื้น

พัดลมตั้งพื้น LV16-GA
LV16-GA
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมตั้งพื้น LV16-RA
LV16-RA
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมตั้งพื้น LV16S-RA
LV16S-RA
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมตั้งพื้น LV16-RBA
LV16-RBA
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ

พัดลมติดผนัง

พัดลมติดผนัง W16-GA
W16-GA
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมติดผนัง W16-RA
W16-RA
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมติดผนัง W18-GA
W18-GA
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมติดผนัง W18-RA
W18-RA
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
เปรียบเทียบ

พัดลมโคจร

พัดลมโคจร CY16-GA
CY16-GA
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมโคจร CY16-SA
CY16-SA
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมโคจร CY18-SB
CY18-SB
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมโคจร CY18-GB
CY18-GB
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
เปรียบเทียบ

พัดลมเพดาน

พัดลมเพดาน C48-GY
C48-GY
ขนาดใบพัด 48 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมเพดาน C56-GY
C56-GY
ขนาดใบพัด 56 นิ้ว
เปรียบเทียบ
​พัดลมเพดาน C56-RA5
C56-RA5
ขนาดใบพัด 56 นิ้ว
เปรียบเทียบ

ไม่พบสินค้าที่ตรงกับความต้องการ กรุณาติดต่อ 02-763-7000 กด 7

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น