พัดลม

เลือกตัวกรองสินค้า

ประเภท

ขนาดใบพัด
พัดลมตั้งโต๊ะ

พัดลมตั้งโต๊ะ D12-GZ
D12-GZ
ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมตั้งโต๊ะ D16-GA
D16-GA
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมตั้งโต๊ะ D18-GA
D18-GA
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
เปรียบเทียบ

พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ

ตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ R12-MZ
R12-MZ
ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
เปรียบเทียบ
ตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ R12A-MZ
R12A-MZ
ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
เปรียบเทียบ
ตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ R12A-HRZ
R12A-HRZ
ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
เปรียบเทียบ
ตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ R12A-DA
R12A-DZ
ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
เปรียบเทียบ
ตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ R16-GA
R16-GA
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
ตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ R18-GA
R18-GA
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
เปรียบเทียบ

พัดลมตั้งพื้น

พัดลมตั้งพื้น LV16-GA
LV16-GA
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมตั้งพื้น LV16-RA
LV16-RA
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมตั้งพื้น LV16S-RA
LV16S-RA
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมตั้งพื้น LV16-RBA
LV16-RBA
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ

พัดลมติดผนัง

พัดลมติดผนัง W16-GA
W16-GA
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมติดผนัง W16-RA
W16-RA
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมติดผนัง W18-GA
W18-GA
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมติดผนัง W18-RA
W18-RA
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
เปรียบเทียบ

พัดลมโคจร

พัดลมโคจร CY16-GA
CY16-GA
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมโคจร CY16-SA
CY16-SA
ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมโคจร CY18-SA
CY18-SA
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมโคจร CY18-GA
CY18-GA
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
เปรียบเทียบ

พัดลมเพดาน

พัดลมเพดาน C48-GY
C48-GY
ขนาดใบพัด 48 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมเพดาน C56-GY
C56-GY
ขนาดใบพัด 56 นิ้ว
เปรียบเทียบ
​พัดลมเพดาน C56-RA5
C56-RA5
ขนาดใบพัด 56 นิ้ว
เปรียบเทียบ

ไม่พบสินค้าที่ตรงกับความต้องการ กรุณาติดต่อ 02-763-7000 กด 7

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น