พัดลมระบายอากาศ
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภทขนาดใบพัด


พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-20SH5TEX-20SH5T
ขนาดใบพัด 8 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-25SH5TEX-25SH5T
ขนาดใบพัด 10 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-30SH5TEX-30SH5T
ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-20RH5TEX-20RH5T
ขนาดใบพัด 8 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-25RH5TEX-25RH5T
ขนาดใบพัด 10 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-30RH5TEX-30RH5T
ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-20FH5TEX-20FH5T
ขนาดใบพัด 8 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-25FH5TEX-25FH5T
ขนาดใบพัด 10 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-30FH5TEX-30FH5T
ขนาดใบพัด 12 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-20SKC5TEX-20SKC5T
ขนาดใบพัด 8 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-25SKC5TEX-25SKC5T
ขนาดใบพัด 10 นิ้ว
เปรียบเทียบ
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง
EX-25SG5TEX-25SG5T
ขนาดใบพัด 10 นิ้ว
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น