ปั๊มน้ำ
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภทขนาดใบพัด
แบบอัตโนมัติ
WP-85Q5 ขนาด 80 วัตต์WP-85Q5
เหมาะสำหรับบ้าน 1-2 ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติ
WP-105R ขนาด 100 วัตต์WP-105R
เหมาะสำหรับบ้าน 1-2 ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติ
WP-155R ขนาด 150 วัตต์WP-155R
เหมาะสำหรับบ้าน 1-2 ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติ
WP-205R ขนาด 200 วัตต์WP-205R
เหมาะสำหรับบ้าน 2-3 ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติ
WP-255R ขนาด 250 วัตต์WP-255R
เหมาะสำหรับบ้าน 2-3 ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติ
WP-305R ขนาด 300 วัตต์WP-305R
เหมาะสำหรับบ้าน 2-3 ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติ
WP-355R ขนาด 350 วัตต์WP-355R
เหมาะสำหรับบ้าน บ้านขนาดใหญ่ ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติ
WP-405R ขนาด 400 วัตต์WP-405R
เหมาะสำหรับบ้าน บ้านขนาดใหญ่ ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติ
WP-505R ขนาด 500 วัตต์WP-505R
เหมาะสำหรับบ้าน บ้านขนาดใหญ่ ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบธรรมดา
CP-255R ขนาด 250 วัตต์CP-255R
เหมาะสำหรับบ้าน บ้านขนาดใหญ่ ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบธรรมดา
CP-405R ขนาด 400 วัตต์CP-405R
เหมาะสำหรับบ้าน บ้านขนาดใหญ่ ชั้น
เปรียบเทียบ
แบบอัตโนมัติแรงดันคงที่
EP-155R ขนาด 150 วัตต์EP-155R
เหมาะสำหรับบ้าน 2-3 ชั้น
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น