คำถามที่พบบ่อย
คำที่ต้องการค้นหา
ประเภทคำถามที่พบบ่อย
  ทำไมเครื่องปรับอากาศมีกลิ่นเหม็นอับ?
  1. เครื่องตัวในบ้านสกปรก ฝุ่นและน้ำที่เกิดจาการควบแน่นมาผสมกัน
  2. อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
  3. ตั้งอุณหภูมิไม่เหมาะสม
  ทำให้มีกลิ่นเหม็นอับ จึงควรทำความสะอาดล้างเครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน
  เปิดก๊อกน้ำแล้วน้ำไม่ไหล (มอเตอร์ไม่หมุนและไม่มีเสียงดังที่ผิดปกติ) รุ่น WP
  • ตรวจเช็คเครื่องว่าเสียบปลั๊กไฟหรือไม่ ถ้ายังไม่เสียบให้เสียบปลั๊กไฟ
  • ตรวจเช็คน้ำในแหล่งจ่ายน้ำว่ามีน้ำหรือไม่ ถ้าไม่มีน้ำในแหล่งจ่ายน้ำ ทำให้มอเตอร์ร้อนจนตัวป้องกันมอเตอร์ตัดการทำงาน ตรวจสอบน้ำในแหล่งจ่ายน้ำให้เพียงพอ และรอให้มอเตอร์เย็นตัวแล้วเครื่องจะทำงานเอง
  • ตรวจเช็คสวิตช์แรงดันว่าเสียหรือไม่ หรือมีมดเข้าไปขัดขวางหน้าสัมผัสของสวิตช์แรงดันให้เปลี่ยนสวิทช์แรงดันใหม่     
  • ตรวจเช็ค Condenser ว่าระเบิดหรือค่าเสื่อมหรือไม่ ถ้า Condenser ระเบิดหรือค่าเสื่อมให้เปลี่ยนใหม่
  เปิดก๊อกน้ำแล้วน้ำไม่ไหล (มอเตอร์ไม่หมุน) รุ่น WP
  • ตรวจเช็คท่อทางดูดน้ำตันหรือไม่ ถ้าท่อทางดูดตันให้ดำเนินการแก้ไข
  • น้ำล่อไม่เพียงพอหรือวาล์วกันน้ำย้อนกลับสกปรกหรือไม่ ให้ทำความสะอาดวาล์วกันน้ำย้อนกลับแล้วเติมน้ำให้เพียงพอ
  • ตรวจเช็คตัวเติมอากาศ Air Charger ว่ามีน้ำรั่วซึมหรือไม่ หรือดูดอากาศไม่ดี ให้เปลี่ยนตัวเติมอากาศ Air Charger ใหม่
  เปิดก๊อกน้ำแล้วมีอากาศผสมมากับน้ำด้วย
  • ตรวจเช็คท่อทางดูดน้ำว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ ถ้ามีจุดรั่วซึมให้ดำเนินการแก้ไข
  • ตรวจเช็คตรงข้อต่อหน้าแปลนระหว่างท่อดูดกับตัวเครื่องว่าขันน๊อตแน่นหรือไม่ ถ้ายังไม่แน่นให้ขันน๊อตยึดหน้าแปลนให้แน่น
  • ตรวจเช็คที่ตัวปั๊มน้ำ O-Ring ตรงท่อทางดูดของปั๊มน้ำว่ามีน้ำรั้วซึมหรือไม่ ถ้ามีน้ำรั่วซึมให้ดำเนินการเปลี่ยนO-Ring ใหม่
  ปั๊มน้ำมีเสียงดังเวลาปั๊มตัดการทำงาน
  • ตรวจเช็คเครื่องถอดปลั๊กไฟออกปิดวาล์วทางเข้า-ออกของปั๊มน้ำเปิดฝ่าปิดวาล์วกันน้ำย้อนกลับตรวจเช็คว่ามีสปริงหรือไม่
  • ถ้าไม่มีสปริงให้หาสปริงมาใส่ กรณีที่ดูดน้ำจากบ่อที่ต่ำกว่าปั๊มน้ำที่ปลายท่อไม่ให้ใส่ CHECK VALVE
  • กรณีที่ดูดน้ำความลึกเกิน 3 เมตร ให้ถอดสปริงที่วาล์วกันน้ำย้อนกลับออก
  ปั๊มน้ำทำงานเองเป็นบางครั้งแม้ว่าปิดก๊อกน้ำทุกจุดแล้วและไม่มีคนใช้น้ำ
  • ปิดวาล์วน้ำทางด้านส่งน้ำสังเกตุว่าปั๊มน้ำยังทำงานอยู่หรือไม่ ถ้าปั๊มน้ำยังทำงานอยู่ให้ตรวจเช็คว่ามีน้ำรั่วซึมที่ตัวปั๊มน้ำหรือไม่ ถ้ามีน้ำรั่วซึมให้รีบแก้ไข
  • มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ระหว่างวาล์วกันน้ำย้อนกลับหรือไม่ ถ้ามีให้เอาสิ่งแปลกปลอมนั้นออก
  • ปิดวาล์วน้ำทางด้านส่งน้ำแล้วปั๊มน้ำไม่ทำงานให้ตรวจเช็คท่อส่งน้ำภายในบ้านว่ามีน้ำรั่วซึมหรือไม่ ถ้ามีจุดรั่วซึมที่ท่อส่งน้ำภายในบ้านให้รีบดำเนินแก้ไขจุดรั่วซึม
  ตู้เย็นเสียงดังควรตรวจสอบอย่างไร?
  ขณะเครื่องทำงานให้ตรวจสอบว่าท่อส่งสารทำความเย็นด้านหลังเครื่องมีการเสียดสีกันที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดเสียงหรือไม่
  เมื่อต้องมีการขนย้ายตู้เย็นไปใช้งานที่อื่นควรปฏิบัติอย่างไร?
  เทน้ำที่ถาดรองน้ำทิ้งออกให้หมดก่อนทำการขนย้าย ขณะขนย้ายไม่ควรเอียงตู้เย็นต่ำกว่า 45 องศา ถ้าเอียงตู้เย็นต่ำกว่า 45 องศา อาจทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายได้
  พื้นที่ติดตั้งตู้เย็นควรมีระยะห่างจากผนังเท่าไหร่?
  ด้านข้างตู้เย็นซ้ายและขวาควรเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 5 เซ็นติเมตร ระยะห่างด้านหลังควรเว้นไม่น้อยกว่า 5 เซ็นติเมตร ระยะห่างด้านบนควรเว้นไม่น้อยกว่า 10 เซ็นติเมตร
  ด้านในประตูตู้ตามชั้นวางของตู้เย็นมีหยดน้ำเกาะเกิดจากสาเหตุอะไร?
  มีความชื้นหรือความร้อนจากภายนอกเข้าไปในตู้เย็นได้ วิธีตรวจสอบถ้าพบว่ามีหยดน้ำเกาะชั้นวางของภายในตู้เย็น ให้ตรวจสอบว่าประตูตู้เย็นปิดสนิทหรือไม่ ถ้าพบว่าไม่สนิทควรปิดประตูตู้ใหม่ให้สนิทอีกครั้ง ถ้าปิดประตูตู้ใหม่แล้วยังไม่สนิทให้ตรวจสอบดูว่ามีสิ่งของวางเลยชั้นวางของภายในตู้ทำให้ปิดประตูตู้ไม่สนิทหรือไม่หรือขอบยางประตูตู้เสื่อมสภาพ