คำถามที่พบบ่อย
คำที่ต้องการค้นหา
ประเภทคำถามที่พบบ่อย
  ขณะใช้งานตู้เย็นมีเสียงดัง "ก๊อบแก๊บ" หรือเสียงดังลั่นภายในตู้เย็นเกิดจากสาเหตุอะไร?

  เกิดจากการขยายตัวโดยฉับพลันของชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก เนื่องจากอุณหภูมิภายในตู้เย็นมีอุณหภูมิเย็นมากเมื่อเวลาเปิดประตูตู้เย็น ทำให้อุณหภูมิภายนอกที่ร้อนกว่าเข้าไปสัมผัสกับชิ้นส่วนพลาสติก จึงทำให้เกิดเสียงดังลั่นขึ้น (ถึงแม้ไม่ปิดเปิดประตูตู้เย็นก็อาจมีเสียงดังของชิ้นส่วนพลาสติกได้เนื่องจากการตัดต่ออุณหภูมิภายในตู้เย็น)

  เมื่อใช้งานตู้เย็นแล้วพบว่ามีไฟฟ้าสถิตอยู่รอบๆตัวตู้ควรแก้ไขอย่างไร?
  ไฟฟ้าสถิต คือความไม่สมดุลย์ของประจุไฟฟ้าภายในหรือบนพื้นผิวของวัสดุหนึ่ง ประจุยังคงอยู่กับที่จนกระทั่งมันสามารถจะเคลื่อนที่โดยอาศัยการไหลของอิเล็กตรอน (กระแสไฟฟ้า) หรือมีการปลดปล่อยประจุไฟฟ้าลงดิน โดยการต่อสายกราวด์ที่จุดต่อสายกราวด์ด้านหลังเครื่อง
  เมื่อใช้งานตู้เย็นแล้วไฟในตู้ไม่ติดไม่ได้ยินเสียงเครื่องทำงานควรตรวจสอบอย่างไร?
  ตรวจสอบดูว่าปลั๊กไฟหลุดหลวมหรือไม่หรือลองถอดปลั๊กไฟไปลองเสียบปลั๊กที่อยู่ใกล้เคียง
  ก่อนทำความสะอาดตู้เย็นควรปฏิบัติอย่างไร?
  ก่อนทำความสะอาดตู้เย็นควรถอดปลั๊กไฟทุกครั้งไม่เช่นนั้น อาจเกิดไฟฟ้าดูด อาจได้รับบาดเจ็บได้
  เปิดก๊อกน้ำแล้วน้ำไม่ไหล (มอเตอร์ไม่หมุนและไม่มีเสียงดังที่ผิดปกติ) รุ่น EP
  • ตรวจเช็คเครื่องว่าเสียบปลั๊กไฟหรือไม่ ถ้ายังให้เสียบปลั๊กไฟ
  • ตรวจเช็คน้ำในแหล่งจ่ายน้ำว่ามีน้ำหรือไม่ ถ้าไม่มีน้ำในแหล่งจ่ายน้ำ จะทำให้มอเตอร์ร้อนจนตัวป้องกันมอเตอร์ตัดการทำงาน ตรวจสอบน้ำในแหล่งจ่ายน้ำให้เพียงพอ และรอให้มอเตอร์เย็นตัวแล้วเครื่องจะทำงานเอง 
  • ตรวจเช็คสวิตช์แรงดันว่าเสียหรือไม่ หรือมีมดเข้าไปขัดขวางหน้าสัมผัสของสวิทช์แรงดัน ให้เปลี่ยนสวิตช์แรงดันใหม่
  • ตรวจเช็ค Condenser ว่าระเบิดหรือค่าเสื่อมหรือไม่ ถ้า Condenser ระเบิดหรือค่าเสื่อมให้เปลี่ยนใหม่
  • ตรวจเช็ค Flow SW ว่ามีการซ็อตไหม้หรือไม่  ถ้า Flow SW ซ็อตไหม้ ให้เปลี่ยนใหม่
  ปั๊มน้ำตัด-ต่อสลับไป-มา ตลอดเวลา (แม้ว่าปิดก๊อกน้ำทุกจุดแล้วและไม่มีคนใช้น้ำ) รุ่น EP
  ตรวจเช็คว่ามีสิ่งสกปรกไปติดขัดที่ลิ้นของ Flow SW หรือไม่ ถ้าไม่มี แสดงว่า Flow SW เสีย ต้องเปลี่ยน Flow SW ใหม่
  ปั๊มน้ำทำงานตลอด (แม้ว่าปิดก๊อกน้ำทุกจุดแล้วและไม่มีคนใช้น้ำ) รุ่น EP
  • ตรวจเช็คสวิตช์แรงดันว่าเสียหรือไม่ ถ้าสวิตช์แรงดันเสียให้เปลี่ยนใหม่
  • ตรวจเช็ค Flow SW ว่ามีการซ็อตไหม้หรือไม่  ถ้า Flow SW ซ็อตไหม้ให้เปลี่ยนใหม่
  การตั้ง AUTO RESTART ของรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายทำอย่างไร?
  1. กดปุ่ม check ที่หน้าจอรีโมทคอนโทรลขึ้น "00"
  2. กดปุ่ม Temp +, - เพื่อเปลี่ยนเป็น "50"
  3. กดปุ่ม h ส่งสัญญาณไปที่ตัวเครื่อง
  4. กดปุ่ม Temp +, - เพื่อเปลี่ยนเป็น "00"
  5. กดปุ่ม min ส่งสัญญาณไปที่ตัวเครื่อง
  6. กดปุ่ม Temp +, - เพื่อเปลี่ยนเป็น "01"
  7. กดปุ่ม h ส่งสัญญาณไปที่ตัวเครื่อง
  8. กดปุ่ม Temp +, - เพื่อเปลี่ยนเป็น "02"
  9. กดปุ่ม h ส่งสัญญาณไปที่ตัวเครื่อง
  กดปุ่ม ON/OFF รอเวลา 30 วินาทีห้ามใช้รีโมทคอนโทรล เมื่อเกิดไฟฟ้าดับแล้วไฟฟ้ามาปกติเครื่องจะยังไม่ทำงานรออีก 3 นาทีเครื่องตัวในบ้านถึงจะทำงาน
  ไฟ LED กะพริบ 2 ดวงพร้อมกันเกิดจากอะไร?
  สวิตซ์อินเตอร์ล็อคพัดลมไม่แน่น ให้ตรวจสอบสวิตซ์อินเตอร์ล็อคพัดลมและให้ติดตั้งบานเกร็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลงให้ถูกต้อง
  ไฟพลาสม่ากะพริบตลอดเวลาเกิดจากอะไร?
  เมื่อทำงานครบ 330 ชั่วโมง เครื่องปรับอากาศจะเตือนให้นำกล่องพลาสม่าไปล้างทำความสะอาด