ตู้เย็น
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภท


ปริมาณความจุประเภทคอมเพรสเซอร์


1 ประตู STANDARD
MR-14PAMR-14PA
ปริมาณความจุ 140/4.9 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
1 ประตู SUPREME DESIGN (MR-14PSA)
MR-14PSAMR-14PSA
ปริมาณความจุ 140/4.9 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
1 ประตู EXCLUSIVE (MR-140P/49P)
MR-140P/49PMR-140P/49P
ปริมาณความจุ 140/4.9 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
1 ประตู SUPREME DESIGN
MR-17PSAMR-17PSA
ปริมาณความจุ 170/6.0 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
1 ประตู J-SMART DEFROST
MR-17PJAMR-17PJA
ปริมาณความจุ 170/6.0 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
1 ประตู FLAT DESIGN
MR-18PA MR-18PA
ปริมาณความจุ 180/6.4 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
1 ประตู J-SMART DEFROST
MR-18PJAMR-18PJA
ปริมาณความจุ 180/6.4 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
1 ประตู EXCLUSIVE
MR-180P/64PMR-180P/64P
ปริมาณความจุ 180/6.4 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตู Mini 2 Doors
MR-F17PMR-F17P
ปริมาณความจุ 157 / 5.5 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตู FLAT DESIGN
MR-F21PMR-F21P
ปริมาณความจุ 180 / 6.4 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตู FLAT DESIGN
MR-FV22PMR-FV22P
ปริมาณความจุ 204 / 7.2 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น