ตู้เย็น
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภท


ปริมาณความจุประเภทคอมเพรสเซอร์


1 ประตู FLAT DESIGN
MR-14NMR-14N
ปริมาณความจุ 140/4.9 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
1 ประตู EXCLUSIVE
MR-1409/499/S149/S49NMR-1409/499/S149/S49N
ปริมาณความจุ 140/4.9 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
1 ประตู FLAT DESIGN
MR-17N/17NA MR-17N/NA
ปริมาณความจุ 170/6 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
1 ประตู FLAT DESIGN
MR-18NA MR-18NA
ปริมาณความจุ 180/6.4 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
1 ประตู EXCLUSIVE
MR-1809/649/S189MR-1809/649/S189
ปริมาณความจุ 180/6.4 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตู Mini 2 Doors
MR-F17NMR-F17N
ปริมาณความจุ 140 / 4.9 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตู FLAT DESIGN
MR-F21NMR-F21N
ปริมาณความจุ 180 / 6.4 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตู FLAT DESIGN
MR-FV22NMR-FV22N
ปริมาณความจุ 204 / 7.2 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตู FLAT DESIGN
MR-FV25NMR-FV25N
ปริมาณความจุ 231 / 8.2 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตู FLAT DESIGN
MR-FV29NMR-FV29N
ปริมาณความจุ 274/9.7 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตู FLAT DESIGN INVERTER
MR-FV22ENMR-FV22EN
ปริมาณความจุ 204 / 7.2 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ
2 ประตู FLAT DESIGN INVERTER
MR-FV25ENMR-FV25EN
ปริมาณความจุ 231 / 8.2 (ลิตร/คิว)
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น