เครื่องปรับอากาศ
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภท

การติดตั้ง
ขนาดทำความเย็น (BTU)

3D Move Eye Human Senser MSZ-LN09VF (R/B/V)
MSZ-LN09VF (R/B/V)MSZ-LN09VF (R/B/V)
ขนาด 8,871 BTU
เปรียบเทียบ
3D Move Eye Human Senser
MSZ-LN13VF (R/B/V)MSZ-LN13VF (R/B/V)
ขนาด 12,966 BTU
เปรียบเทียบ
3D Move Eye Human Senser
MSZ-LN18VF (R/B/V)MSZ-LN18VF (R/B/V)
ขนาด 18,084 BTU
เปรียบเทียบ
ECO EYE INVERTER
MSY-XT09VFMSY-XT09VF
ขนาด 9,554 BTU
เปรียบเทียบ
ECO EYE INVERTER
MSY-XT13VFMSY-XT13VF
ขนาด 12,624 BTU
เปรียบเทียบ
ECO EYE INVERTER
MSY-XT18VFMSY-XT18VF
ขนาด 17,742 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GT09VFMSY-GT09VF
ขนาด 9,554 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GT13VFMSY-GT13VF
ขนาด 12,624 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GT15VFMSY-GT15VF
ขนาด 14,330 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GT18VFMSY-GT18VF
ขนาด 17,742 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GT24VFMSY-GT24VF
ขนาด 22,519 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GR30VFMSY-GR30VF
ขนาด 27,978 BTU
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น