เครื่องปรับอากาศ

เลือกตัวกรองสินค้า

ประเภท

การติดตั้ง
ขนาดทำความเย็น (BTU)

คู่มือการคำนวณ BTU

กรุณาตอบคำถามด้านล่างเพื่อค้นหา BTU ที่เหมาะสมกับห้องของคุณ
1. ขนาดพื้นที่ห้องของคุณ
ความกว้าง
x
ความยาว
x
ความสูง
2. ลักษณะห้องที่ต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด BTU ที่เหมาะสมของห้องคุณคือ

BTU

*หมายเหตุ ผลจากการคำนวณเป็นการแนะนำเบื้องต้น กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนติดตั้งที่ตัวแทนจำหน่ายทุกครั้ง หรือโทร 02-763-7000 กด 7

AW Serie

3D Move Eye KIWAMI
MSY-AW09VF
ขนาด 9,212 BTU
เปรียบเทียบ
3D Move Eye KIWAMI
MSY-AW13VF
ขนาด 12,966 BTU
เปรียบเทียบ
3D Move Eye KIWAMI
MSY-AW18VF
ขนาด 17,742 BTU
เปรียบเทียบ

XT-Serie

ECO EYE INVERTER
MSY-XT09VF
ขนาด 9,554 BTU
เปรียบเทียบ
ECO EYE INVERTER
MSY-XT13VF
ขนาด 12,624 BTU
เปรียบเทียบ
ECO EYE INVERTER
MSY-XT18VF
ขนาด 17,742 BTU
เปรียบเทียบ

GT Series

Super Inverter
MSY-GT09VF
ขนาด 9,554 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GT13VF
ขนาด 12,624 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GT15VF
ขนาด 14,330 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GT18VF
ขนาด 17,742 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GT24VF
ขนาด 22,519 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GT30VF
ขนาด 27,978 BTU
เปรียบเทียบ

JW Series

Standard Inverter
MSY-JW09VF
ขนาด 9,212 BTU
เปรียบเทียบ
Standard Inverter
MSY-JW13VF
ขนาด 12,283 BTU
เปรียบเทียบ
Standard Inverter
MSY-JW15VF
ขนาด 15,013 BTU
เปรียบเทียบ
Standard Inverter
MSY-JW18VF
ขนาด 17,742 BTU
เปรียบเทียบ
Standard Inverter
MSY-JW24VF
ขนาด 22,519 BTU
เปรียบเทียบ

JR Series

Standard Inverter
MSY-JR34VF
ขนาด 33,096 BTU
เปรียบเทียบ

KX Series

Happy Inverter
MSY-KX09VF
ขนาด 9,212 BTU
เปรียบเทียบ
Happy Inverter
MSY-KX13VF
ขนาด 12,283 BTU
เปรียบเทียบ
Happy Inverter
MSY-KX15VF
ขนาด 15,013 BTU
เปรียบเทียบ
Happy Inverter
MSY-KX18VF
ขนาด 17,742 BTU
เปรียบเทียบ
Happy Inverter
MSY-KX24VF
ขนาด 22,519 BTU
เปรียบเทียบ

Econo

Econo Air
MS-GN09VF
ขนาด 9,212 BTU
เปรียบเทียบ
Econo Air
MS-GN13VF
ขนาด 12,966 BTU
เปรียบเทียบ
Econo Air
MS-GN15VF
ขนาด 14,330 BTU
เปรียบเทียบ
Econo Air
MS-GN18VF
ขนาด 18,084 BTU
เปรียบเทียบ
Econo Air
MS-GN24VF
ขนาด 22,519 BTU
เปรียบเทียบ

PLY Series

PLY-SERIES
PLY-SM13EA
ขนาด 13,989 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-M13EA
ขนาด 13,989 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM18EA
ขนาด 18,084 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM18EA
ขนาด 18,084 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM24EA
ขนาด 24,225 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-M24EA
ขนาด 24,225 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-M30EA
ขนาด 30,026 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM30EA
ขนาด 30,026 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM36EA
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM36EA
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-M36EA
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-M36EA
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-M42EA
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-M42EA
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM42EA
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM42EA
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM48EA
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM48EA
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-M48EA
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-M48EA
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ

PCY Series

PCY SERIES
PCY-M13KAL
ขนาด 13,989 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SM13KAL2
ขนาด 13,989 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SM18KAL2
ขนาด 18,084 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-M18KAL
ขนาด 18,084 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-M24KAL
ขนาด 25,249 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SM24KAL2
ขนาด 25,249 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SM30KAL2
ขนาด 30,026 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-M30KAL
ขนาด 30,026 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-M36KAL
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-M36KAL
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SM36KAL
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SM36KAL2
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SM42KAL2
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SM42KAL2
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-M42KAL
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-M42KAL
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-M48KAL
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-M48KAL
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SM48KAL2
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ
PCY SERIES
PCY-SM48KAL2
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ

PEY Series

PEY SERIES
PEY-M13JA(L)
ขนาด 13,989 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-SM13JA(L)2
ขนาด 13,989 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-SM18JA(L)2
ขนาด 18,084 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-M18JA(L)
ขนาด 18,084 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-M24JA(L)
ขนาด 24,225 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-SM24JA(L)2
ขนาด 24,225 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-SM30JA(L)2
ขนาด 30,026 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-M30JA(L)
ขนาด 30,026 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-M36JA(L)
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-M36JA(L)
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-SM36JA(L)2
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-SM36JA(L)2
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-SM42JA(L)2
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-SM42JA(L)2
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-M42JA(L)
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-M42JA(L)
ขนาด 42,000 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-M48JA(L)
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-M48JA(L)
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-SM48JA(L)2
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ
PEY SERIES
PEY-SM48JA(L)2
ขนาด 48,000 BTU
เปรียบเทียบ

PL Series

PL SERIES
PL-P18BAK
ขนาด 17,400 BTU
เปรียบเทียบ
PL SERIES
PL-P24BAK
ขนาด 22,500 BTU
เปรียบเทียบ
PL SERIES
PL-P30BAK
ขนาด 28,300 BTU
เปรียบเทียบ
PL SERIES
PL-P36BAK
ขนาด 35,500 BTU
เปรียบเทียบ
PL SERIES
PL-P36BAK
ขนาด 35,500 BTU
เปรียบเทียบ
PL SERIES
PL-P42BAK
ขนาด 42,300 BTU
เปรียบเทียบ
PL SERIES
PL-P48BAK
ขนาด 45,000 BTU
เปรียบเทียบ

PC Series

PC SERIES
PC-P18KAKL
ขนาด 17,400 BTU
เปรียบเทียบ
PC SERIES
PC-P24KAKL
ขนาด 22,500 BTU
เปรียบเทียบ
PC SERIES
PC-P30KAKL
ขนาด 28,300 BTU
เปรียบเทียบ
PC SERIES
PC-P36KAKL
ขนาด 35,500 BTU
เปรียบเทียบ
PC SERIES
PC-P36KAKL
ขนาด 35,500 BTU
เปรียบเทียบ
PC SERIES
PC-P42KAKL
ขนาด 42,300 BTU
เปรียบเทียบ
PC SERIES
PC-P48KAKL
ขนาด 45,000 BTU
เปรียบเทียบ

PE Series

PE SERIES
PE-P30JAK(L)
ขนาด 28,300 BTU
เปรียบเทียบ
PE SERIES
PE-P36JAK(L)
ขนาด 35,500 BTU
เปรียบเทียบ
PE SERIES
PE-P36JAK(L)
ขนาด 35,500 BTU
เปรียบเทียบ
PE SERIES
PE-P42JAK(L)
ขนาด 42,300 BTU
เปรียบเทียบ
PE SERIES
PE-P48JAK(L)
ขนาด 46,000 BTU
เปรียบเทียบ

SE Series

SE SERIES
SE-P1.6AK(L)T
ขนาด 12,283 BTU
เปรียบเทียบ
SE SERIES
SE-P2AK(L)T
ขนาด 17,060 BTU
เปรียบเทียบ
SE SERIES
SE-P2.5AK(L)T
ขนาด 21,837 BTU
เปรียบเทียบ

ไม่พบสินค้าที่ตรงกับความต้องการ กรุณาติดต่อ 02-763-7000 กด 7

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น