เครื่องปรับอากาศ
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภท

การติดตั้ง
ขนาดทำความเย็น (BTU)

3D Move Eye Human Senser
MSZ-LN09VF (R/B/V)MSZ-LN09VF (R/B/V)
ขนาด 18,084 (3,412 - 20,472) BTU
เปรียบเทียบ
3D Move Eye Human Senser
MSZ-LN13VF (R/B/V)MSZ-LN13VF (R/B/V)
ขนาด 12,966 BTU
เปรียบเทียบ
3D Move Eye Human Senser
MSZ-LN18VF (R/B/V)MSZ-LN18VF (R/B/V)
ขนาด 18,084 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GR09VFMSY-GR09VF
ขนาด 9,554 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GR13VFMSY-GR13VF
ขนาด 12,624 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GR15VFMSY-GR15VF
ขนาด 14,330 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GR18VFMSY-GR18VF
ขนาด 17,742 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GR24VFMSY-GR24VF
ขนาด 22,519 BTU
เปรียบเทียบ
Super Inverter
MSY-GR30VFMSY-GR30VF
ขนาด 27,978 BTU
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น