เครื่องปรับอากาศ
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภท

การติดตั้ง
ขนาดทำความเย็น (BTU)

Standard Inverter
MSY-JP18VFMSY-JP18VF
ขนาด 17,742 BTU
เปรียบเทียบ
Standard Inverter
MSY-JP24VFMSY-JP24VF
ขนาด 22,519 BTU
เปรียบเทียบ
Econo Air
MS-GN09VFMS-GN09VF
ขนาด 9,212 BTU
เปรียบเทียบ
Econo Air
MS-GN13VFMS-GN13VF
ขนาด 12,966 BTU
เปรียบเทียบ
Econo Air
MS-GN15VFMS-GN15VF
ขนาด 14,330 BTU
เปรียบเทียบ
Econo Air
MS-GN18VFMS-GN18VF
ขนาด 18,084 BTU
เปรียบเทียบ
Econo Air
MS-GN24VFMS-GN24VF
ขนาด 22,519 BTU
เปรียบเทียบ
Wide & Long
MS-GK36VAMS-GK36VA
ขนาด 34,120 BTU
เปรียบเทียบ
Flexy Type
MCF-GN13VAMCF-GN13VA
ขนาด 12,624 BTU
เปรียบเทียบ
Flexy Type
MCF-GN18VAMCF-GN18VA
ขนาด 16,378 BTU
เปรียบเทียบ
Flexy Type
MCF-GN24VAMCF-GN24VA
ขนาด 21,154 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SP18EAPLY-SP18EA
ขนาด 18,084 BTU
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น