เครื่องปรับอากาศ
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภท

การติดตั้ง
ขนาดทำความเย็น (BTU)

Econo Air
MS-GN09VFMS-GN09VF
ขนาด 9,212 BTU
เปรียบเทียบ
Econo Air
MS-GN13VFMS-GN13VF
ขนาด 12,966 BTU
เปรียบเทียบ
Econo Air
MS-GN15VFMS-GN15VF
ขนาด 14,330 BTU
เปรียบเทียบ
Econo Air
MS-GN18VFMS-GN18VF
ขนาด 18,084 BTU
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น